20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ยึดอายัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่สอด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_678922/

ร.อ.ศาศวัต สัตยพงษ์ นายทหารปฎิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ (แม่สอด) ฉก.ร.๔ ประจำจุดตรวจฝ่ายความมั่นคง ด่านบ้านห้วยฝน ถนนสายตาก – แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด หมู่ ๕ บ้านส้มป่อย ต. ด่านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก พบการตัดไม้ และทำการแปรรูปเป็นต้นไม้สัก (ไม้หวงห้าม) และห่างจากจุดที่มีการลักลอบการตัดไม้ประมาณ ๕ กม. เจ้าหน้าที่พบบ้านกำลังก่อสร้างใหม่กำลังขึ้นโครงสร้าง บริเวณใต้ถุนบ้าน พบมีผ้าใบปกปิดอำพรางสิ่งของบางอย่าง จึงได้ร่วมกันนำผ้าใบออก พบเป็นไม้แปรรูปจำนวนหนึ่งวางกองเรียงกัน ตรวจที่ไม้แปรรูปปรากฏเป็นชนิดไม้สัก มีลักษณะใหม่ สด ผ่านการแปรรูปใหม่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ขณะตรวจพบไม้แปรรูป ไม่พบใครอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ จึงไม่ทราบว่าเป็นการกระทำของผู้ใดและเป็นบ้านของใคร คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่างเป็นการกระทำความผิด จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึด