20 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถอดบทเรียนแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๓

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200520090919351

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๓ ว่า เป็นการร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาจากภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา NGOs และนักวิชาการในทุกด้านทุกมุมมอง เพื่อนำมาสรุปและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป เนื่องจากสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) ภาพรวมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ – ๑๔ พ.ค. ๖๓ ที่เป็นข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIRS พบจุดความร้อน ๒๑๖,๙๖๔ จุด แบ่งเป็นอยู่ในเขตป่าไม้ ๑๓๒,๔๘๖ จุด (ร้อยละ ๖๒) และอยู่นอกเขตป่าไม้ ๘๔,๔๗๘ จุด (ร้อยละ ๓๘) ส่วนจุดความร้อนในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนสะสม ๓๕,๗๑๒ จุด เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๗๐๒ จุด และในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พบจุดความร้อยสะสม ๔๖,๕๘๐ จุด เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๐๓๕ จุด ทั้งนี้ จากการหารือถึงปัญหาและอุปสรรคการควบคุมไฟป่าหมอกควันพบการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ การจัดการเชื้อเพลิงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามช่วงเวลาและยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องเร่งจัดการเชื้อเพลิงก่อนเข้าช่วงสถานการณ์หมอกควัน โดยไม่นำเอาจุดความร้อน (Hotspot) มาเป็นตัวชี้วัด เมื่อเข้าช่วงหมอกควันให้จัดระเบียบการเผาและดำเนินการเผาแบบควบคุม โดยไม่ให้ฝุ่นละอองสูงจนเกินเกณฑ์มาตรฐาน แล้วให้จังหวัดพิจารณาการใช้มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนจัดการเชื้อเพลิงภายใต้การควบคุมตามที่ภาครัฐกำหนด โดยไม่ต้องกำหนดช่วงห้ามเผา เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้จัดส่งขอบเขตพื้นที่เกษตรกรรมในป่าให้ GISTDA นำไปประมวลผลข้อมูลพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนจะช่วยให้การกำหนดแผนงานการบริหารจัดการมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวย้ำว่า ยังเน้นความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการทำงานให้เชื่อมโยงกันทุกระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการทำงานบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นหลัก

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort