20 พฤศจิกายน 2564 สุดสะเทือนใจ “โลมาอิรวดี” ทะเลสาบสงขลาลดฮวบเหลือ 14 ตัว

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3049991

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง รายงานว่า จ.สงขลาได้รับหนังสือสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งคำวินิจฉัยกรณีร้องเรียนว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง จ.พัทลุง-จ.สงขลา ประกาศเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าในทะเลหลวง เพื่อคุ้มครองโลมาอิรวดี ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ไม่สามารถทำการประมงได้

รายงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างได้สำรวจประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเมื่อเดือน มิ.ย. 63 คาดว่ามี 14 ตัว ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 50 ตัว ส่วนใหญ่สาเหตุการตายมาจากติดเครื่องประมงผิดกฎหมายร้อยละ 60 ป่วยจากผสมพันธุ์เลือดชิดร้อยละ 38 ใบพัดเรือร้อยละ 2 การลดลงของอาหารจากปัจจัยกระทบและชีวภาพเปลี่ยนแปลง

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา กล่าวว่า จ.สงขลาได้รับหนังสือสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งคำวินิจฉัยกรณีมีการร้องเรียนของชาวประมงในทะเลสาบสงขลาเดือดร้อนจากการกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง จ.พัทลุง จ.สงขลา เพื่ออนุรักษ์โลมาอิรวดีจนไม่สามารถทำประมงได้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหา ที่ประชุมได้เน้นย้ำในการทำประมงในพื้นที่คุ้มครองพิเศษอนุรักษ์โลมาอิรวดีทางทะเลหลวง “สามารถทำได้ปกติยกเว้นเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อโลมาอิรวดี เช่น อวนปลาบึก อวนปลากะพงอย่างเด็ดขาด และต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เพื่อให้ชาวประมงประกอบอาชีพประมงได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์โลมาอิรวดีอย่างยั่งยืน” นายวงศกรกล่าว