20 ธันวาคม 2565 ครบ 5 ปี ไฮสปีดสายแรก ได้ 16% รอนั่งรถไฟ ”ไทย-จีน” ยาวไปๆๆ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/articles/1801255/

ในวันที่ 21 ธ.ค. 65 จะครบ 5 ปีเต็มในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด)
สายแรกของประเทศไทย ตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะ (เฟส) ที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร (กม.) รวม 14 สัญญา วงเงิน 1.79 แสนล้านบาท

  กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ รฟท. เดินหน้าโครงการเฟส 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 356 กม. วงเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท ได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จและ ยื่นขอพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (สผ.) แล้ว คาดว่าจะเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. พิจารณาเดือน ม.ค.-ก.พ.66 ก่อนเสนอกระทรวง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป