20 ธันวาคม 2564 แผ่นดินไหวลาวสะเทือนถึงวัดภูมินทร์ พบรอยร้าวหลายจุด

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-846050

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 5.8 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชาชนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้ บ้านและอาคารโยกคลอนและสั่นสะเทือนทั้งหลังหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายโบราณสถานวัดเก่าแก่สำคัญในเมืองน่าน ที่วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีอายุ 425 ปี พบร่องรอยกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหลุดออก และองค์พระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ พบรอยร้าวขยายเพิ่มจากความเสียหายแผ่นดินไหวครั้งก่อน ขนาด 6.4 แมกนิจูด เมื่อปี 2562 และพบรอยร้าวใหม่อีกหลายจุดเป็นแนวยาวจนมองเห็นปูนภายใน แต่ไม่มีรายงานบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวครั้งนี้