20 ธันวาคม 2563 ฝนกระหน่ำ-น้ำทะเลหนุน “นราธิวาส” ท่วมต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.naewna.com/local/539786

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีได้รับปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ในรอบ 2 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้ระดับปริมาณน้ำฝนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอด 3 วัน ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 17-18- และ 19  ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสจมอยู่ในน้ำ ได้แก่ อ. เจาะไอร้อง  สุไหงโกลก  สุไหงปาดี  สุคิริน ระแงะ บาเจาะ ยี่งอ ศรีสาคร ตากใบ เมือง รือเสาะ เป็นต้น สถานการณ์ น้ำล้นตะหลิ่ง ตอนนี้ คือ ลุ่มน้ำบางนรา และลุ่มน้ำโกลก

นาย ยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอ จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกผลกระทบชับพลัน ระลอก 2 ในเขตพื้นที่ ต. มะนังตายอ ปรากฏว่า ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าใน ต. มะนังตายอ คือ น้ำที่ไหลจาก อ. ระแงะ ไหลเข้าสู่ ผ่าน ต. มะนังตายอ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นทางผ่านไหลสู่แม่น้ำยะกัง พอน้ำทะเลหนุนขึ้น น้ำล้นตะหลิ่ง แม่น้ำบางนรา จึงทำให้น้ำไหลลงไม่ทัน จนทำให้ท่วม

ส่วนหมู่บ้านที่ท่วม ในเขต ต. มะนังตายอ ได้แก่ หมู่บ้านบือแนแล บ้านโต๊ะนอ บ้านสนาตง และบ้านแบแน เป็นพื้นที่ที่ ติดแม่น้ำยะกังพื้นที่ ที่ราบลุ่ม จึงทำให้น้ำท่วมง่าย ส่วนรถที่จะผ่านเข้าพื้นที่ ต้องเป็นรถสูงยังสามารถผ่านไปได้ สำหรับรถเล็ก ต้องระมัดระวัง เพราะอาจเกิด อุบัติเหตุได้