20 ตุลาคม 2565 เตรียมสำรวจความเสียหายโบราณสถานอยุธยา

ที่มา เตรียมสำรวจความเสียหายโบราณสถานอยุธยา (thairath.co.th)

น.ส.สุกัญญา เบาเนิด ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเริ่มลดลงแล้ว โดยมีโบราณสถานที่ได้รับความเสียหาย แบ่งเป็นในเขตอุทยานประวัติศาสตร์จำนวน 83 แห่ง และเขตนอกอุทยานประวัติศาสตร์ประมาณ 40 แห่ง โดยภาพรวม ไม่น่ากังวลเพราะโบราณสถานส่วนใหญ่ได้มีการเสริมความมั่นคงของฐานรากไว้แล้ว จึงไม่น่าจะมีการพังทลายลงมา มีเพียงส่วนจิตรกรรมฝาผนังที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความชื้น ทำให้ขึ้นรา หรือชำรุด หลุดลอกออกไป อาทิ ที่วัดเชิงท่ามีน้ำท่วมสูงทำให้จิตรกรรมฝาผนัง ในศาลาการเปรียญเกิดความเสียหาย ขณะที่วัดไชยวัฒนาราม และวัดธรรมาราม มีระบบป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว และขณะนี้สามารถรับน้ำที่สูงขึ้นได้อีก 60 เซนติเมตร แต่คาดว่าระดับน้ำจะลดลง จึงไม่น่าเป็นห่วง

ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยาได้วางแนวทางการดำเนินงานหลังน้ำลด หลังจากนี้ 2 สัปดาห์-1 เดือน จะระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินโบราณสถาน โดยเรียงลำดับความเสียหายจากมากไปหาน้อย มีการพิจารณาตรวจสอบความมั่นคงของตัวโบราณสถาน ว่ามีการทรุดตัวลงหรือไม่ มีวัสดุใดบ้างที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนตรวจสอบภูมิทัศน์รอบนอกโบราณสถาน ส่วนบริการและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้จัดทำแผนงานบูรณะ และเสนอของบประมาณระหว่างปี หรือ งบประมาณกลาง เพื่อดำเนินการบูรณะต่อไป