20 ตุลาคม 2563 โคคา – โคลา เนสท์เล่ และเป๊ปซี่โค ผู้ก่อมลพิษขยะพลาสติกระดับโลก

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000106734

บริษัท โคคา-โคลา เนสท์เล่ และเป๊ปซี่โคได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ก่อมลพิษขยะพลาสติกมากที่สุดสามอันดับแรกของโลกจากรายงาน Brand Audit ประจำปีที่จัดทำโดย Break Free From Plastic องค์กรเอ็นจีโอซึ่งมีสมาชิกกว่า ๘,๐๐๐ แห่งทั่วโลกในการร่วมกันเคลื่อนไหวให้ลดการใช้พลาสติก และแก้ปัญหาวิกฤตมลพิษขยะพลาสติก เป๊ปซี่โค เริ่มทดลองใช้พลาสติกรีไซเคิลในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยเปิดตัวขวดพลาสติกแบบใหม่ที่มีวัตถุดิบเป็นพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ ๒๕ แต่บริษัทยอมแพ้ และล้มเลิกการใช้พลาสติกรีไซเคิลในตอนท้ายของทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน โคคา – โคลา คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของ เป๊ปซี่โค ก็ได้เปิดตัวขวดพลาสติกใหม่ที่ใฃ้พลาสติกรีไซเคิลร้อยละ ๒๕ เฃ่นกัน แต่ก็เลิกใช้อย่างรวดเร็วในปี ค.ศ. ๑๙๙๔ เนื่องจากมีต้นทุนสูง

ในส่วนของเนสท์เล่ เจ้าของแบรนด์ต่างๆ เช่น Nescafé และ Pure Life ได้ตั้งเป้าหมายในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ในการผลิตขวดน้ำจากพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ ๖๐ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาภายในหนึ่งทศวรรษ แต่เนสท์เล่ไม่เคยบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวเลย เนสท์เล่ยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานมากเกินไป ประกอบกับไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมหรือผู้กำหนดนโยบาย เนสท์เล่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการหาพลาสติกจากแหล่งรีไซเคิลเป็นเรื่องยาก และบ่อยครั้งยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับวัสดุรีไซเคิลอีกด้วย

ปัจจุบัน ทั้งสามบริษัท โคคา-โคลา เนสท์เล่ และเป๊ปซี่โคต่างก็ให้คำมั่นสัญญาใหม่ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ กำหนดเป้าหมายการลดการใฃ้พลาสติก ดังนี้

– โคคา-โคลา กำหนดเป้าหมายใหม่ในการใช้พลาสติกรีไซเคิลที่ร้อยละ ๕๐ สำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในปีค.ศ. ๒๐๓๐ ปัจจุบันมีการใฃ้พลาสติกรีไซเคิลอยู่ที่ร้อยละ ๒๐ และประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการใช้พลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)

– เป๊ปซี่โค จะใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ที่อัตราร้อยละ ๒๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ โดย ณ เดือน ก.ย. ๒๐๑๙ อยู่ที่ร้อยละ ๔

– เนสท์เล่ ให้คำมั่นว่าจะใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่ร้อยละ ๑๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยอัตราการใฃ้พลาสติกรีไซเคิลของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๓ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒ ณ วันที่ให้คำมั่นในปีค.ศ. ๒๐๑๘

แม้ว่าการกำหนดเป้าหมาย และการให้คำมั่นสัญญาในการลดการใฃ้พลาสติกของบริษัทต่างๆ อาจฟังดูน่าประทับใจ อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญคือ การตรวจสอบตัวเลขว่าสามารถทำได้จริงมากน้อยแค่ไหน ใกล้เคียงหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ จากข้อมูล Arabesque S-Ray ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความยั่งยืนของบริษัททั่วโลก พบว่า เนสท์เล่ มี ESG Score สูงสุดที่ ๖๐.๘๘ คะแนน ตามด้วยเป๊ปซี่โคที่ ๕๓.๓๕ คะแนน ขณะที่โคคา-โคลา รั้งตำแหน่งสุดท้ายด้วยคะแนน ๕๑.๘๙ จากคะแนนเต็มที่ ๑๐๐ คะแนน (ข้อมูลคะแนน ณ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓)

ทั้งนี้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เนสท์เล่จะมีคะแนนความยั่งยืน ESG Score สูงกว่าเป๊ปซี่โค และโคคา-โคลา เนื่องจากเนสท์เล่มีความหลากหลายของธุรกิจมากที่สุด จึงได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจนั่นเอง เราคงต้องมาจับตาดูกันต่อว่าทั้งสามบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้ได้หรือไม่

เรายังพบข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมว่า ทั้งสามบริษัทดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักการของกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประกอบด้วยหลักการที่สำคัญทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต จากข้อมูล Arabesque S-Ray ณ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓ โคคา-โคลา มี UNGC Score อยู่ที่ ๖๑.๔๓ คะแนน เทียบกับเนสท์เล่ ๕๙.๑๘ คะแนน และเป๊ปซี่โค ๕๗.๔๘ คะแนน (ข้อมูลคะแนน ณ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓) UNGC Score นี้เป็นตัววัดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่ของบริษัทตามหลักการของ UNGC ต่างจาก ESG Score ที่ใฃ้หลักการความมีสาระสำคัญทางกการเงิน หรือที่เรียกว่า Financial Materiality โดยบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินในระยะยาวก็จะมีคะแนนมากกว่า จะเห็นว่าการประเมินความยั่งยืนขึ้นอยู่กับมุมมอง และโฟกัสที่ผู้ใฃ้งานต้องการ ความยั่งยืนไม่ได้มีเพียงคำจำกัดความเดียว หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่มีคำจำกัดความของความยั่งยืนใดที่จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกกรณี เราจะเห็นได้ชัดว่า การที่บริษัททั่วโลกไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลาสติก ทั้งจากการการลงทุนที่ไม่เพียงพอ และอัตราการรีไซเคิลพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตหรือ PET ที่ต่ำนั้น จะไม่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตขยะพลาสติก และอันตรายจากขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง บริษัททั้งหลายจะต้องออกแบบระบบการจัดส่งใหม่ในการขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของตน โดยไม่จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการทำลายห่วงการสร้างมลพิษจากขยะพลาสติกนี้

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort