20 กุมภาพันธ์ 2563 ชาวบ้านพิมายเร่งสูบน้ำโอดภัยแล้งหนักสุดรอบ 50 ปี

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_603419/

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของ จ. นครราชสีมา ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปริมาณน้ำภายในคลองน้ำสาธารณะ บ้านดงใหญ่ ต. ดงใหญ่ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา ปริมาณน้ำแห้งขอดจนเกือบหมด ชาวบ้านในพื้นที่ต้องนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อเร่งสูบน้ำที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย เก็บกักไว้ในสระน้ำสาธารณะสำหรับไว้ใช้อุปโภคบริโภค

นายม่วง เช่นพิมาย อายุ 62 ปี ชาวบ้าน ต. ดงใหญ่ อ. พิมาย บอกว่า ได้ลงทุนปลูกแตงโมไว้จำนวน 10 ไร่ แต่ขณะนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่แห้งขอดจนเกือบหมด ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้เพาะปลูกแตงโม จำเป็นต้องปล่อยให้พ่อค้าคนกลางเหมาซื้อแตงโมยกสวนในราคาถูก เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ ทำให้แตงโมขายไม่ออก เนื่องจากผลผลิตแตงโมไม่ได้ขนาด ทำให้ต้องขาดทุนเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งปัญหาภัยแล้งในปีนี้ ถือว่าหนักสุดในรอบ 50 ปี

ขณะที่ชาวบ้านบ้านกล้วย ต. จอหอ อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ต่างพากันนำอุปกรณ์ดักปลามาจับปลาภายในสระบ้านกล้วยที่กำลังแห้งขอด เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง โดยนายอาคม มาจอหอ ชาวบ้านกล้วย ต. จอหอ กล่าวว่า ปกติชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพทำนาปี หากไม่มีการทำนาก็จะยึดอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ปีนี้ไม่มีน้ำทำนา ประกอบกับอาชีพรับจ้างไม่ค่อยจะมี เพราะปัญหาภัยแล้ง และพิษเศรษฐกิจ จึงได้มาจับปลาภายในสระน้ำที่กำลังแห้งขอด เพื่อนำไปรับประทาน และขายสร้างรายได้ ซึ่งปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ จะเป็นปลาขาว และปลาตะเพียน หากจับได้มากจะนำไปขายให้กับชาวบ้านที่สนใจ ในราคากิโลกรัมละ 50 – 60 บาท เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงที่ไม่ได้ทำนา และว่างจากการรับจ้างทั่วไป