20 กันยายน 2565 อธิบดีกรมป่าไม้ไฟเขียว เอกชนสำรวจแร่พื้นที่อ่าวลึก กระบี่ ขัดมติสภา อบต.

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/politics/1027807

นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงที่รัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายอำเภออ่าวลึก เร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เกี่ยวกับการสำรวจแร่ ซึ่งพบว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กลับลงนามเห็นชอบให้บริษัทเอกชนเข้าไปในพื้นที่ เพื่อสำรวจแร่จำนวน 295 ไร่ 96 ตารางวา โดยนายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาตได้เสนอหนังสือให้นายวันชัยลงนาม ทั้งที่ก่อนหน้านั้น สภา อบต.อ่าวลึกน้อย ได้มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการสำรวจแร่