20 กันยายน 2565 ภาคเอกชน สนใจโครงการเพิ่มพื้นที่ป่า 6 แสนไร่

ที่มา : https://www.komchadluek.net/pr/530367

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าจำนวน 6 แสนไร่ ในปี 2565 ว่าขณะนี้มีภาคเอกชนแสดงเจตจำนงเพื่อขอเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนพื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากภาคเอกชนเริ่มให้ความสำคัญกับคาร์บอนเครดิตมากขึ้น และพื้นที่ป่าทั้งหมด 6 แสนไร่ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งโครงการนี้จะสอดคล้องกับแผนการเปิดแพลตฟอร์มซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในวันที่ 21 ก.ย. 65 โดยทาง ทส. ได้เตรียมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไว้แล้ว โดยเงื่อนไขการแบ่งปัน คือ ผู้ปลูกหรือภาคเอกชนจะได้คาร์บอนเครดิต 90% และรัฐบาลจะได้คาร์บอนเครดิต 10% ส่วนประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์จากการจ้างงานของภาคเอกชน เพื่อดูแลพื้นที่ป่าเหล่านี้ ทั้งนี้หากภาคเอกชนรายใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ และมีพื้นที่ปลูกป่าชัดเจน ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที และหากไม่มีต้นกล้าทาง ทส. ก็จะดำเนินการจัดหาให้ โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้เพื่อต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มปริมาณต้นไม้ในประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065