20 กันยายน 2565 ผู้ว่าฯ ระยอง ลงนาม อปท. นำร่องจัดพลาสติก-ขยะอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1489481

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง ลงนาม MOU กับ อปท.ทุกแห่งในจังหวัด เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืนเป็นพื้นที่นำร่อง จ.ระยอง ภายใต้โครงการ “Rayong Less-Waste”(ระยอง เลสเวสท์) ร่วมกับ PPP Plastics กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อขยายผลโมเดลการจัดการขยะ และพลาสติกอย่างยั่งยืน การสร้างระบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาคุณภาพของพลาสติกใช้แล้วให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น โดยการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ สำหรับ จ.ระยอง คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณพลาสติกใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1,000 ตันต่อปี