20 กันยายน 2565 น้ำเสียไหลลงแหล่งผลิตน้ำประปา

ที่มา : https://www.thaipost.net/district-news/224225

สภากลางองค์กรปฏิรูปจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางลงพื้นที่ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบจุดปล่อยน้ำเสียลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยว 2 ตำบล คือ ต.บุ่ง และ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่สำคัญ พบว่าจุดน้ำเสียมีสีดำ ไหลมาตามคลองหน้าศาลากลางฯ จากนั้น น้ำเสียไหลลอดถนนชยางกูร ลงสู่ลำห้วยชัน และไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธยาน และเป็นที่น่าสังเกตว่าในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ตรวจพบน้ำเสียไหลเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ปั๊มน้ำมัน และชุมชน จึงเสนอให้ตั้งกรรมการเพื่อหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

Skip to content