20 กันยายน 2564 แก๊งมอดไม้ตัดต้นตะเคียนชันตาแมวกลางป่าลึก

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/516123

เจ้าหน้าที่พบการลักลอบตัดต้นตะเคียนชันตาแมว ๑๗ ต้น แต่ละต้นอายุกว่า ๑๐๐ ปี และเส้นรอบโคนต้นกว่า ๗ ม. ที่ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร พ.ศ. ๒๔๘๔ และเขตพื้นที่ป่าเตรียมการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จ.นราธิวาส กลุ่มนายทุนในพื้นที่ภาคใต้ร่วมมือกับข้าราชการบางคนว่าจ้างคนในพื้นที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ต้นตะเคียนชันตาแมว เป็นไม้หวงห้ามต่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย บางส่วนนำออกจากพื้นที่ในลักษณะไม้ซุง และไม้ซีก ก่อนลำเลียงเข้าโรงเลื่อยไม้ใน จ.ยะลาและนราธิวาส และบางส่วนนำออกจากพื้นที่ในลักษณะไม้แปรรูป ก่อนนำเข้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์

Skip to content