20 กันยายน 2563 ทส. จัดวันเก็บขยะชายหาดสากล เน้นเรียบง่าย การมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4946264

วันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ตรงกับเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี ซึ่งในปี 2563 ตรงกับวันที่ 19 ก.ย. 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า ปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและพยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถลดอันดับจากประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเล มากที่สุดจากลำดับที่ 6 เป็นลำดับ ที่ 10 ของโลก ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวสำเร็จได้เพราะพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจในความร่วมมือของพี่น้องประชาชน คือ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่รัฐบาล ได้ประกาศความร่วมมือร่วมกับบริษัท ห้างร้านกว่า 90 ราย ในการงดแจก ถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่มารับบริการ ซึ่งสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้ 25,284 ล้านใบ คิดเป็น 228,820 ตัน นับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

นอกจากนี้รัฐบาลได้ประกาศ Roadmap จัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยได้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ และพลาสติกผสมไมโครบีดส์ได้ 100% และกำลังจะเลิกใช้โฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก และแก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จในปี 2565

“ชายหาดที่เราเห็นไม่ใช่มีเพียงแค่เม็ดทราย ภายใต้ผืนทราย ผืนน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล พันธุ์ไม้ชายหาดขยะไม่ใช่องค์ประกอบของธรรมชาติ การทิ้งขยะบริเวณชายหาด รังแต่จะสร้างปัญหาและผลเสียให้ทั้ง สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สุดท้ายผลกระทบก็จะตกกับพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนั่นเอง”