20 กรกฎาคม 2565 เล็งขยายพันธุ์ “โลมาอิรวดี”

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/317660

 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โลมาอิรวดี ที่เหลือเพียง 14 ตัวในทะเลสาบสงขลาของไทย ขณะนี้ ทส. โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มนักอนุรักษ์ วางแนวทางการคุ้มครองโลมาอิรวดีที่เหลืออยู่ ทั้งการรณรงค์ เบื้องต้น ทส.ได้ประสานกระทรวงวัฒนธรรมในการผลิตหนัง The last 14 

ส่วน ทช. ประสานกับพื้นที่เรื่องการขยายสายพันธ์ุ เพื่อไม่ให้โลมาอิรวดีมีเลือดชิดกันเกินไป อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ไม่สามารถทำได้รวดเร็ว เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลา รวมทั้งการอนุรักษ์ที่ต้องมีพื้นที่ในหากินของโลมาอิรวดี พื้นที่หากินของโลมาอิรวดี เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งกว่า เพราะอาจกระทบกับประมงในพื้นที่ ต้องทำตามขั้นตอน เจรจากับทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อว่าคณะทำงานที่มีธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ จะเร่งประสานงานทั้งภาควิชาการ และทุกฝ่ายเพื่อรักษา 14 ชีวิตโลมาอิรวดี

สำหรับสถานการณ์โลมาอิรวดีในแหล่งน้ำจืด เหลืออยู่เพียง 5 แห่ง ได้แก่ อินเดีย 140 ตัว อินโดนีเซีย 90 ตัว เมียนมา 80 ตัว กัมพูชา 90 ตัว และไทย 14 ตัว โดยโลมาอิรวดีของไทย จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยในการประชุม CITES ครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยได้เสนอให้โลมาอิรวดีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองบัญชีที่ 1 อันมีผลทำให้โลมาอิรวดีได้รับความคุ้มครองสูงสุดในระดับนานาชาติ