20 กรกฎาคม 2565 อิสราเอลเดินหน้าตั้ง “ศูนย์วิจัยระดับชาติ” ประเมินผลกระทบจาก “โลกร้อน”

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_7169445

อิสราเอล อนุมัติการจัดตั้งศูนย์คำนวณสภาพอากาศระดับชาติเพื่อคาดการณ์ถึงผลกระทบระดับภูมิภาคจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยศูนย์วิจัยแห่งใหม่จะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถคาดการณ์สภาพอากาศโดยละเอียดในอนาคต

ศูนย์วิจัยนี้จะดำเนินงานโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของอิสราเอลภายใต้การแนะแนวของคณะนักวิทยาศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายช่วยเหลือรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันและปรับตัวตามแผนผังความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ โดยคณะนักวิจัยด้านสภาพอากาศจากอิสราเอลและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคจะสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์แห่งนี้ ขณะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศ และภาคเศรษฐกิจ อาทิ การเกษตร พลังงาน และการขนส่ง ตลอดจนความมั่นคงของชาติ