20 กรกฎาคม 2563 พระเท้าเปล่าห่วงช้างป่าแก่งกระจาน ชวนชาวบ้านลุยทำโป่งเทียม – ปลูกหญ้า เป็นแหล่งอาหาร

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4537794

ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี นายมาณิช อินทฉิม ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพระชายกลาง อภิญาโณแห่งวัดพระราม ๙ ประธานมูลนิธิสหชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ชุดเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกันทำโป่งเทียม ปลูกหญ้าให้ช้าง กำจัดวัชพืชแปลงหญ้า พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่เจ้าหน้าอุทยาน และเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ใช้ในภารกิจดูแลช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กิจกรรมทำโป่งเทียมและกำจัดวัชพืชแปลงหญ้า (อาหารช้าง) เพื่อช่วยเหลือช้างป่าให้มีแหล่งอาหารอย่างเพียงพอครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักวิชาการเกิดความสามัคคี ตลอดจนประสานความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และช่วยเหลือช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การสร้างโป่งเทียมเพื่อให้เป็นแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่า และการปลูกหญ้าจะเป็นประโยชน์กับสัตว์ป่า ช่วยลดปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างป่าลงได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กิจกรรมดีๆ ขอเชิญชวนญาติโยมร่วมกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำ เพื่อช้างจะได้มีแหล่งอาหารที่เพียงพอ และจะได้ไม่ต้องรุกที่ไปกินพืชผลของชาวบ้าน