20 กรกฎาคม 2563 คาดการณ์ปรากฏการณ์มหาสมุทรที่ซับซ้อน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1892807

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมหาสมุทรศาสตร์แห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ศึกษาปรากฏการณ์ทางมหาสมุทรที่ซับซ้อนผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (Artificial Intelligence-AI) สร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการพยากรณ์อุณหภูมิพื้นผิวทะเล (Sea Surface Temperature-SST) ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อคาดการณ์ปรากฏการณ์ TIW ขนาดพันกิโลเมตรที่สุดซับซ้อนเป็นครั้งแรกในโลก วิธีนี้ทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาที่ต้องเผชิญกับแบบจำลองเชิงตัวเลขแบบดั้งเดิมการทดสอบพยากรณ์อุณหภูมิพื้นผิวทะเลเป็นเวลา ๙ ปี ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบทำนายวิวัฒนาการและพยากรณ์อุณหภูมิพื้นผิวทะเล ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ การศึกษานี้บ่งบอกว่า ผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเอไอเป็นวิธีที่แข็งแกร่งและอาจนำไปสู่การสร้างแบบจำลองคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางมหาสมุทรที่ซับซ้อนในดาวเทียมระยะไกลต่อไป