2 เมษายน 2565 มูลนิธิสืบฯ และสมาคมอนุรักษ์นกฯ ค้านปลดนกกรงหัวจุก จากสัตว์ป่าคุ้มครอง

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/560329

กรณีที่ประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการให้ปลดนกกรงหัวจุก ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสึบนาคะเสถียร ได้ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดค้านการปลดนกกรงหัวจุก ออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

เพราะปัจจุบัน นกกรงหัวจุก หรือ นกปรอดหัวโขน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ และจำหน่ายได้ตามกฎหมาย มีประชาชนเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ รวมทั่วประเทศมีมากกว่าแสนตัว ดังนั้นการไม่ถอดออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบแต่อย่างใด

ขณะที่ข้อมูลของชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา และนักดูนกจากทั่วประเทศ ที่ร่วมกันสำรวจประชากรนกกรงหัวจุกมากว่า 20 ปี พบว่าประชากรนกกรงหัวจุกในธรรมชาติลดลงถึง 90% ซึ่งยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่สามารถยืนยันสถานภาพของประชากรนกกรงหัวจุกในธรรมชาติได้อย่างแน่ชัด และจากการประเมินด้วยการพบเห็นช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระจายในบางพื้นที่