2 เมษายน 2565 นำเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในแม่น้ำเจ้าพระยา 

ที่มา : https://tna.mcot.net/business-914845

รมว. ทส. ระบุว่า  “เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์” (Interceptor) จะมาช่วยลดปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล เรือดักเก็บขยะนี้สามารถเก็บขยะได้วันละ 50,000 – 100,000 ชิ้น ปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

สำหรับ “เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์” ทั่วโลกมี 15 ลำ โดยแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ในแม่น้ำ 15 สายของโลกที่จะมีนวัตกรรมดังกล่าวมาปฏิบัติการเพื่อลดขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและเสริมสร้างความตระหนักให้กับสาธารณชนในการลดการทิ้งขยะลงแม่น้ำซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย