2 เมษายน 2565 จีนทำการปลูกป่า

ที่มา : https://mgronline.com/daily/detail/9650000031645

หลายปีมานี้จีนให้ความใส่ใจกับเรื่องการปลูกป่าอย่างมาก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของจีนเอง ที่ตามเมืองใหญ่ๆ เผชิญกับมลพิษที่สูงเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 หลายเท่าตัว จนรัฐบาลท้องถิ่นในบางเมืองถึงกับให้ประชาชนเอ็กซเรย์ปอดปีละสองครั้งก็มี การปลูกป่าจึงเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ป่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอากาศบริสุทธิ์หรือเป็นแหล่งฟอกปอดแก่คนเมือง ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ใช้วิธีโรยเมล็ดพันธุ์ต้นไม้จากเครื่องบินลงบนเนินเขา จากนั้นก็ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เติบโตไปตามธรรมชาติ