2 เมษายน 2563 ไฟผลาญป่าพะเยา ยับ 100 ไร่ ค่าฝุ่นพิษ 8 จังหวัดภาคเหนือยังวิกฤต

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3871424

เกิดเหตุไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต. บ้านต๊ำ อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ไฟไหม้ลุกลามพื้นที่ป่ากว่า 100 ไร่ รวมทั้งลุกลามพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน และยังไหม้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย นอกจากนั้นยังส่งผลให้ค่าหมอกควันในพื้นที่ จ. พะเยาเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM 10 อยู่ที่ 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI อยู่ที่ 226 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และตำบลแม่ปืมซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงนำรถดับเพลิงเข้าทำการสกัดกั้นไฟป่าที่ลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง และสามารถดับไฟไหม้ป่าได้ในช่วงเวลาประมาณ 20.30 น. ค่าหมอกควันในพื้นที่ จ. พะเยา ยังสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดสามารถวัดได้ โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่ 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM 10 อยู่ที่ 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และAQI อยู่ที่ 226 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 26 สถานี พบค่าฝุ่นระหว่าง 39 – 273 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบกับสุขภาพ ซึ่งพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) มี 14 สถานี คือ ต.เวียง อ. เมืองเชียงราย 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. เวียงพาคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย 164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 273 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต.บ้านดง อ. แม่เมาะ 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 104 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. ในเวียง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน 230 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. นาจักร อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) มี 10 สถานี คือ ต. บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ ประตูท่าแพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร ต. ท่าหลวง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร และต.ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 74 – 275 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 10 สถานี คือ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ.เชียงราย ต. นาจักร อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ และ ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content