2 สิงหาคม 2565 ขยะหมื่นตันทับถมเป็นกองพะเนิน น้ำในคลองเน่าเสีย หายใจลำบาก

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7192613

ชาวบ้านในชุมชนบางรัก ต.บางรัก อ.เมืองตรัง ได้รับผลกระทบจากปัญหาบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครตรัง (ไสลาว) ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ภายในพื้นที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ต.บางรัก มีขยะหลายหมื่นตันที่นำมาจากเขตเทศบาลนครตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจากหลายอำเภอ รวมทั้งขยะจากเอกชน มากองรวมกันในบ่อจนสูงเป็นกองพะเนิน ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทั่วบริเวณ จนกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ฝูงสัตว์เข้าไปรื้อคุ้ย และกัดกินขยะภายในบ่อ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนกว่า 400 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน และไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังพบเห็นมีการนำขยะไม่ทราบแหล่งที่มา มาทิ้งไว้ริมถนนใกล้กับบ่อขยะเทศบาล ลำคลองตลอดแนวริมบ่อขยะมีน้ำเน่าเสีย เป็นสีดำ และเขียวขุ่นส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วย ปัญหาที่สำคัญกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมคือการที่เทศบาลนครตรัง เข้ามาใช้พื้นที่เป็นบ่อขยะ อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่าการเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะถูกต้องตามระเบียบกฏหมายหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเทศบาลนครตรัง ขอเข้ามาใช้จาก อบต.บางรัก ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ สมัยปี พ.ศ.2536 และได้มีการทำสัญญา 25 ปี โดยหลักความเป็นจริงแล้วสัญญาหมดอายุในการขอใช้พื้นที่เมื่อปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา เมื่อหมดสัญญาการขอใช้แล้ว แต่ทำไมเทศบาลนครตรัง ยังคงใช้พื้นที่ดังกล่าวได้อยู่ อีกทั้งไม่มีการนำเข้าสู่กระบวนการทำประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ถูกต้องอีกด้วย