2 สิงหาคม 2564 นนทบุรีวิกฤตซ้ำ ขยะติดเชื้อจากโควิดตกค้างกว่า 500 ตัน เตาเผาขยะไม่พอ หวั่นสะสมเชื้อโรค

ที่มา:

Slide 1

https://news.ch7.com/detail/504558

Slide 1

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ใน จ.นนทบุรี ที่มีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทาง จ.นนทบุรีมีคำสั่งให้เพิ่มศูนย์พักคอยผู้ป่วยในทุกอำเภออย่างน้อย 10 แห่ง และวางแผนเพิ่มศูนย์พักคอยอีกในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีปริมาณขยะติดเชื้อสูงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลายเท่าตัว เกิดสถานการณ์ขยะติดเชื้อตกค้างใน รพ.พระนั่งเกล้า และจากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ทำลายขยะเหล่านี้เตาเผาทำงานไม่ทัน จนต้องส่งไปเผาทำลายในศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อของเอกชนในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ขยะติดเชื้อตกค้างในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยจากการสำรวจพบว่า ในพื้นที่โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อของ อบจ.นนทบุรี มีขยะติดเชื้อหรือขยะถังแดง กองรวมกันเพื่อรอนำไปเผาทำลายเป็นจำนวนมาก

นายอุดร ระโหฐาน ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี เปิดเผยถึงปัญหาขยะติดเชื้อตกค้างเป็นจำนวนมากใน จ.นนทบุรีว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ใน จ.นนทบุรี โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้น สถานที่กักตัวเฝ้าดูอาการทั้งหลายทั้งโรงแรม และโรงเรียน เป็นภาระหน้าที่ของ อบจ.นนทบุรี ต้องเข้าไปดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อเหล่านี้ทั้งหมดทั้งจังหวัด ยกเว้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ดที่ดำเนินการจัดเก็บขยะมาส่งที่ศูนย์กำจัดขยะด้วยตนเอง จากสภาวะดังกล่าว เกิดขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าปกติหลายเท่าตัว ทำให้เตาเผาขยะของ อบจ.นนทบุรี ไม่สามารถเผาขยะติดเชื้อได้ทัน จึงเกิดขยะติดเชื้อตกค้างสะสมในพื้นที่กำจัดขยะเป็นจำนวนมาก นายอุดรกล่าวว่า ปัจจุบันสถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี มีพื้นที่จัดเก็บขยะกว้างประมาณ 5 ไร่เศษ มีเตาเผาขยะติดเชื้อจำนวน 2 เตา เผาขยะติดเชื้อได้วันละประมาณ 16 ตัน เดินเครื่องตลอด 24 ชม.โดยกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งพื้นที่ในเขตและพื้นที่นอกเขต จ.นนทบุรี แต่ปัจจุบันสถานการณ์โควิดทำให้มีขยะติดเชื้อจำนวนมากขึ้นหลายเท่าตัว คือ ประมาณ 30 ตันต่อวัน จากเดิมที่เคยจัดเก็บไม่เกิน 15 ตันต่อวัน ทำให้ห้องเก็บขยะของ อบจ.ไม่เพียงพอ จึงต้องจัดพื้นที่ลานด้านนอกไว้เพื่อสำรองจัดเก็บขยะติดเชื้อในตอนนี้

สถานการณ์เตาเผาขยะติดเชื้อของ อบจ.นนทบุรีเกินขีดความสามารถที่จะรองรับ หรือกำจัดเผาทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ทันเวลา ทำให้ปัจจุบันมีขยะติดเชื้อตกค้างมากกว่า 500 ตันแล้ว แม้จะเร่งเผาขยะติดเชื้อ 24 ชม. ก็ตาม ก็ยังไม่สามารถแก้ไขขยะตกค้างได้ทัน ทำให้ทาง อบจ.นนทบุรีต้องทำหนังสือไปถึง รมว.อุตสาหกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ตกค้าง โดยใช้เตาเผาอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนเข้าช่วยเผาทำลาย ซึ่งอาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อกฎหมายบางประการ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้โดยไม่ผิดข้อบังคับ นายอุดรกล่าวว่า ขยะติดเชื้อเหล่านี้ที่ยังตกค้างอยู่ประมาณ 500 ตัน และมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกในแต่ละวัน เนื่องจากกำลังจะมีการเพิ่มศูนย์พักคอยขึ้นอีกหลายจุดใน จ.นนทบุรี ซึ่งเมื่อต้นทางมีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้ปลายทางของขยะติดเชื้อเหล่านี้ก็จะมาล้นที่ปลายทางของศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้แทน ก็เปรียบกับศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด เมื่อตายแล้วต้องส่งถึงวัดแล้วเผาเลย ขยะติดเชื้อก็เช่นกัน ที่ต้องทำตามขั้นตอนนนั้นคือ รับมาถึงก็ต้องเผาเลยเช่นกัน แต่ปัญหาของเตาเผาขยะติดเชื้อแตกต่างกับวัด คือ วัดที่มีเตาเผาศพโควิดสามารถช่วยกันกระจายศพไปเผากันได้ ไม่หนักที่เดียว แต่ที่เตาเผาขยะติดเชื้อของ อบจ.นนทบุรีในตอนนี้ ต้องแบกภาระอยู่จุดเดียว ไม่สามารถกระจายไปเผายังที่อื่น ๆ ได้ ทำให้เกิดปัญหาขยะติดเชื้อสะสมตามมา ปัญหาในตอนนี้ไม่ใช่เป็นที่ อบจ.นนทบุรี ทีเดียว แต่เป็นเหมือนกันหมดทั่วประเทศ ที่สถานการณ์เตาเผาขยะติดเชื้อมีขยะติดค้างเต็มไปหมดแล้วยิ่งกว่าวิกฤติแล้ว จึงอยากให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ด้วยการพึ่งพาเตาขยะผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสถานการณ์ขยะติดเชื้อตกค้างในตอนนี้

 

รอบโลก