2 สิงหาคม 2563 อ่างเก็บน้ำใหญ่โคราชยังไม่พ้นขีดอันตราย-ลำตะคองเหลือน้ำ 30%

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_736422/

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า แม้ช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ยังมีปริมาณน้ำมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยจากการรายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา วันนี้ (2 ส.ค.63) ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่ 95.72 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.44 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร, อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 24.50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17.37 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร, อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 38.37 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร, อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 42.48 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.41 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 19.51 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 121.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ แต่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เช้าวันนี้ (2 ส.ค.) มีปริมาณนำไหลเข้าอ่างเพียง 250,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น จึงได้งดการปล่อยน้ำเพื่อทำการเกษตรไว้ชั่วคราวก่อน ส่วนอ่างเก็บน้ำอื่นๆ ก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ย 200,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากหลายพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่ได้น้ำจากฝนที่ตกลงมาบ้างแล้ว