2 เมษายน 2564 ไฟป่าดอยสุเทพ – ปุยไหม้แล้ว ๑๒๐ ไร่ ระดมเจ้าหน้าที่นับ ๑๐๐ เร่งดับข้ามคืน เฝ้าระวังหวั่นปะทุ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6253459

เกิดไฟไหม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย บริเวณเกษตร Side B บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อกับ ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะเป็นหน้าผาสูงชัน ลึก และพื้นที่ลาดชัน ประกอบกับจุดที่เกิดไฟไหม้เป็นป่าสน มีขอนไม้ ตอไม้ และใบสนที่ติดไฟ ทำให้เกิดควันไฟจำนวนมากยากต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีลมกระโชกเป็นระยะๆ ทำให้ไฟขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ ๕ ชม. จึงสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในแนวได้ประมาณร้อยละ ๙๐ จากนั้น จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่ เบื้องต้นพบพื้นที่ป่าเสียหายไปประมาณ ๑๒๐ ไร่