2 มีนาคม 2564 แม่น้ำโขงยังวิกฤติเหลือแค่เมตรกว่า กระทบหาปลา

ที่มา:

https://siamrath.co.th//n/224106

สถานการณ์แม่น้ำโขงในเขต ต. น้ำก่ำ อ .ธาตุพนม จ. นครพนมลดระดับต่อเนื่อง มีระดับต่ำเฉลี่ยประมาณแค่ ๑ ม. กว่า ลดระดับเร็วในรอบ ๔ – ๕ ปี เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และผลกระทบจากปัญหาการสร้างเขื่อนของประเทศเพื่อนบ้านเก็บกักน้ำในแม่น้ำโขงทางต้นน้ำ เริ่มส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลัก ได้แก่ ลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน และลำน้ำสงคราม มีปริมาณน้ำเหลือเก็บกักประมาณร้อยละ ๑๐ – ๒๐ นอกจากนี้ ทำให้พื้นที่กลางแม่น้ำโขงบางจุดเกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้าง กระทบการเดินเรือหาปลา ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่มีอาชีพประมงหาปลาได้ลดลง ทำให้ตลาดปลาน้ำโขงในช่วงนี้ซบเซา และมีความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อปลาในแม่น้ำโขงสูญพันธุ์ เนื่องจากแม่น้ำโขงเริ่มนิ่งตกตะกอน กระทบต่อระบบนิเวศ และปลาในแม่น้ำโขงบางชนิดเริ่มสูญพันธุ์