2 เมษายน 2564 ส่งทับหลังสำคัญ ๒ ชิ้นคืนไทย สหรัฐอเมริกาไฟเขียวเสร็จขั้นตอนคดี

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/563399

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงถึงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามทวงคืนทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ. สระแก้ว และโบราณวัตถุอื่นๆ กลับคืนสู่ประเทศไทยว่า กรณีการติดตามทวงคืนทับหลังทั้งสองแห่งที่ถูกลักลอบนำออกจากประเทศไทย และถูกจัดแสดงอยู่ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศประสานกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อขอรับข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพร้อมกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจของกรมศิลปากร ภาพถ่ายของทับหลัง ตัวอย่างเอกสารอนุญาตในการส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนจนสามารถพิสูจน์ได้ว่าโบราณวัตถุทั้ง ๒ รายการมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และถูกลักลอบนำออกไปโดยผิดกฎหมาย

เรื่องคดีความเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถอดถอนรายการทับหลังทั้ง ๒ รายการออกจากบัญชีของพิพิธภัณฑ์แล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ที่ผ่านมา จากนั้นในวันที่ ๒ เม.ย. นี้ รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกานำทับหลังทั้ง ๒ รายการส่งคืนให้แก่ผู้แทนรัฐบาลไทย ผ่านกรอบการดำเนินงาน Victim Remission Program ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา โดยจะมีพิธีส่งมอบโบราณวัตถุทั้ง ๒ รายการให้แก่ฝ่ายไทยอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมอบโบราณวัตถุดังกล่าว โดยประสานบริษัทขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งวัตถุโบราณกลับคืนสู่ประเทศไทย ต้องขอบคุณสำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกา สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครลอสแอนเจลิส และกรมศิลปากรที่ผลักดันติดตามทวงคืนโบราณวัตถุสำคัญทั้ง ๒ รายการกลับคืนสู่ประเทศไทยจนประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นกรณีตัวอย่างในการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆ ของประเทศไทย ที่อยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่ายินดีอีกประการคือ ประเทศไทยจะได้รับพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นงานโลหะสำริด ศิลปะยุคสุโขทัย และอยุธยาคืนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๓ รายการ รวมถึงรูปเคารพศิลปะสมัยศรีวิชัย ทั้งหมดถูกลักลอบนำออกจากประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในนครนิวยอร์ก ประเทสสหรัฐอเมริกา โดยการดำเนินคดีเกี่ยวกับการครอบครองวัตถุโบราณส่วนนี้สิ้นสุดแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบคืนให้แก่ผู้แทนรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือถึงกรมศิลปากร เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้กงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมอบโบราณวัตถุทั้ง ๑๓ รายการกลับคืนสู่ประเทศไทยต่อไป