2 เมษายน 2564 ชาวบ้านสงขลาร้องแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

ที่มา: https://tna.mcot.net/latest-news-667379

ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่บ้านท่าท้อน หมู่ที่ ๘ อ. บางกล่ำ จ. สงขลา ร่วมกันร้องเรียนปัญหาน้ำในหนองทอง หนองน้ำในพื้นที่มีสภาพเน่าเสียอย่างหนัก เนื่องจากเป็นที่รองรับน้ำเสียจากพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งไม่มีเส้นทางระบายน้ำ เนื่องจากปรับถมที่ดิน และสร้างถนนปิดกั้นการไหลระบาย ทำให้หนองทองเต็มไปด้วยวัชพืช และน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ช่วงหน้าฝนมีปัญหาน้ำเน่าเสียไหลท่วมพื้นที่ชุมชน และพื้นที่การเกษตร สร้างความกังวลให้แก่ชาวบ้านว่า น้ำเน่ามีพิษ หรือมีสิ่งเจือปนหรือไม่ นอกจากนี้ หากไม่เร่งแก้ปัญหาระยะยาว ทั้งน้ำใต้ดิน การปลูกพืชผัก และปศุสัตว์จะได้รับผลกระทบ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา ก่อนจะประสบปัญหาน้ำท่วมอีกครั้ง