2 มีนาคม 2564 กรมควบคุมมลพิษสั่งหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยึด ๕ กฎเหล็กช่วยประชาชน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2042067

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้มีบทบาทที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการทำงาน “เร็วรุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า” พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการเชิงรุกในการติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยขณะนี้ สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง ๑๖ ภาคปฏิบัติภารกิจ ติดตามตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย โดยยึดกฎ ๕ ข้อ ดังนี้ . ให้หยุดยั้งการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยต้องกำหนดวันเวลาให้ชัดเจน . ต้องกำหนดให้มีการฟื้นฟูความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม . ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายมลพิษ ๔. ให้บังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษ และความเสียหาย และ . ให้แหล่งกำเนิดมลพิษต้องเยียวยา และชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น และหากพบเห็นการกระทำความผิดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โทรสายด่วน ๑๖๕๐