2 มีนาคม 2563 ไฟป่าอุทยานแห่งชาติทับลานยังลามไม่หยุด ไร้เงาเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นช่วยเหลือ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/1784576

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี พบมีแสงไฟจากไฟไหม้ป่าทับลานจนแดงฉานเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ไฟลุกไหม้พื้นที่ทับลานใน ต. บุพราหมณ์ทั้ง 2 จุด จากการเฝ้ามองบริเวณด้านผาเก็บตะวันฝั่งซ้ายพบว่า ไฟกำลังลุกไหม้ป่าจากด้านล่างขึ้นสู่ยอดเขา ห่างจากจุดผาเก็บตะวันประมาณ 1 กม. เท่านั้นส่วนด้านขวามีป่าทับลานกำลังถูกเผาไหม้ ระยะทางยาวหลาย กม. และกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในพื้นที่มีลมพัดแรง ทำให้ไปเพิ่มความรุนแรงของไฟป่า เจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟ เจ้าหน้าที่ไฟป่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานต้องเร่งทำการดับไฟพร้อมทำแนวป้องกัน ไม่ให้ไฟป่าลามเข้าไปในที่ดินของประชาชนใกล้เคียง

จากการที่เกิดไฟไหม้ป่าทับลานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน เนื่องจากอุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่หลายแสนไร่ ประกอบกับไม่มีหน่วยงานหลักของจังหวัดนำเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือแต่อย่างใด ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานเท่านั้น เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังหน่วยงานระดับจังหวัด ได้รับคำตอบว่าไฟดับแล้วบ้าง สามารถควบคุมไฟได้แล้วบ้าง โดยที่หน่วยงานนั้นๆ ไม่เคยลงมาในพื้นที่แต่อย่างใด