2 มีนาคม 2563 ไฟป่าลุกลามไม่มีคนดับ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/136259

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำด้านสุขภาพ คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า อ. แม่สะเรียง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ. แม่สะเรียง ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดมลภาวะหมอกควันในอากาศในพื้นที่ชุมชน อ. แม่สะเรียง ทั้งนี้ ปัญหาหมอกควันไฟป่า เนื่องมาจาการลอบเผาป่า ในพื้นที่ของ อ. แม่สะเรียง ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ จนล่าสุดดาวเทียมตรวจพบจุดไฟป่าในพื้นที่แม่สะเรียงมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ อ. ปาย และ อ. เมืองแม่ฮ่องสอนตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จากปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่า มีไฟป่าเกิดมากขึ้นมากน้อยเพียงใด ล่าสุดพบว่า ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 ได้เพิ่มสูงเกินมาตรฐาน พบว่า มีการเกิดการลอบเผาป่าบริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 108 แม่ฮ่องสอน – ปาย และ ทางหลวงหมายเลข 1095 แม่ฮ่องสอน – แม่สะเรียง โดยมีการลอบเผาป่าเป็นวงกว้างและไฟป่าดังกล่าว ได้ลุกลามไหม้ขึ้นสู่ยอดเขาสูงข้างทาง ซึ่งไฟป่าบางแห่ง เกิดห่างจากที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลเพียง 100 เมตร แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปการควบคุมเพลิงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด