2 มีนาคม 2563 โคราชแล้งจัด น้ำมูลแห้งสุดรอบ 50 ปี

ที่มา: https://www.naewna.com/local/476459

ที่ จ. นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ว่าได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยปริมาณน้ำในลำน้ำมูล บ้านเปลาะปลอ-เมืองที ต. ดอนชมพู อ. โนนสูง เริ่มแห้งขอด โดยจากการสำรวจพบว่า ลำน้ำแห้งจนเริ่มเดินข้ามไปมาได้บางช่วง โดยชาวบ้านในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ซึ่งอาศัยอยู่ติดกับลำน้ำมูลกว่า 200 หลังคาเรือน เริ่มหวั่นวิตกว่าจะไม่มีน้ำใช้ในตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ โดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี ที่ปริมาณน้ำในลำน้ำดังกล่าว แห้งขอด เนื่องจากไม่เคยแห้งขนาดนี้มาก่อน ส่วนสาเหตุเป็นเพราะภัยแล้งมาเร็ว และต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ยังประกอบกับฝนทิ้งช่วง โดยไม่มีฝนตกเลยในพื้นที่ อ. โนนสูง ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงมาเติมในลำน้ำมูล อีกทั้งแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ต่างๆ ของ จ. นครราชสีมา ก็แห้งขอดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน จึงส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นวงกว้าง หากยังไม่มีฝนมาเติมปริมาณน้ำลงในแหล่งน้ำ ในห้วง 1 เดือนจากนี้ คาดว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น