2 มีนาคม 2563 แผนการที่จะรักษามหาสมุทรของโลกไว้ได้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1784108

ปัจจุบันคำนวณพื้นที่ร้อยละ 26 ของมหาสมุทรโลกต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกทางทะเล เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยนานาชาตินำโดยมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เผยว่า การสงวนรักษาที่อยู่อาศัยบางส่วนของสัตว์ทะเลทุกชนิด จะต้องใช้พื้นที่อนุรักษ์ใหม่ขนาด 8.5 ล้านตารางกิโลเมตรการสร้างพื้นที่อนุรักษ์ที่จะทำให้สัตว์ทะเลทุกชนิดมีที่อยู่อาศัยได้เพียงพอ โดยปลอดจากผลกระทบจากมนุษย์ เช่น การตกปลา การขนส่งเชิงพาณิชย์ หรือการไหลบ่าของสารกำจัดศัตรูพืชจากการเกษตร

นักวิจัยจึงได้ทำแผนที่แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมากกว่า 22,000 ชนิด โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์มาช่วยระบุพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ นักวิจัยพบว่า พื้นที่มหาสมุทรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการอนุรักษ์มีความแตกต่างกันจากร้อยละ 26 ไปจนถึงร้อยละ 41 ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสัตว์แต่ละชนิดพันธุ์ที่จะอนุรักษ์ และภูมิภาคที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์ มีทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือใกล้ประเทศจีนและญี่ปุ่น และมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างแอฟริกาตะวันตกและทวีปอเมริกา แต่สิ่งสำคัญก็คือ จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น กำหนดเขตห้ามจับปลา เขตอนุรักษ์ทางทะเลในชุมชน และนโยบายขนาดใหญ่เพื่อยุติการดำเนินการประมงเชิงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมายและไม่ยั่งยืน