2 มีนาคม 2563 กิ้งก่าโบราณไขถึงวิวัฒนาการสัตว์เลื้อยคลาน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1784106

เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานการค้นพบ ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) สัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่งในประเทศเยอรมนี ลงในวารสาร Scientific Reports หลังจากนักวิจัยได้นำไปศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติทางกายวิภาคของชนิดสัตว์ดังกล่าวพบว่า เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดใหม่ ถูกตั้งชื่อว่า Vellbergia bartholomaei ซึ่งอาจเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเลพิโดซอโรมอร์ฟ (lepidosauromorphs)

เลพิโดซอโรมอร์ฟ เป็นหนึ่งในวงศ์เตตระพอด (Tetrapod) สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีขา เป็นวงศ์ที่ใหญ่ที่สุดและหลากหลายที่สุด โดยมีมากกว่า 10,500 ชนิด เป็นบรรพบุรุษของกิ้งก่า งู และสัตว์เลื้อยคลานยุคใหม่ที่รู้จักกันในชื่อทัวทารา (tuataras) ซึ่งเลพิโดซอโรมอร์ฟเป็นตัวอย่างฟอสซิลที่พบในถิ่นยุคไทรแอสสิก (Triassic) เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น

ฟอสซิลขนาดเล็กที่พบใหม่นี้ระบุว่ามาจากกลางยุคไทรแอสสิกเมื่อประมาณ 247 – 237 ล้านปี ฝังอยู่ในเมืองเฟลล์แบร์ก ประเทศเยอรมนี Vellbergia bartholomaei แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ ของเลพิโดซอโรมอร์ฟ lepidosauromorph เนื่องจากลักษณะฟันที่เรียวสั้นเมื่อเทียบกับกรามล่าง แต่ลวดลายคล้ายกับคุณสมบัติที่พบในบรรพบุรุษของกิ้งก่าในปัจจุบันและทัวทารา การค้นพบชี้ให้เห็นว่า Vellbergia bartholomaei อาจเป็นบรรพบุรุษร่วมกันของเชื้อสาย 2 สายและจะช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานในระยะแรกได้ดีขึ้น