2 มิถุนายน 2565 กอ.รมน.ภาค 4 สำรวจป่าเกาะสมุย ป้องกันบุกรุก

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/573390

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในร่วมกับกรมป่าไม้บินสำรวจพื้นที่ป่า และการบุกรุกแผ้วถางป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกหินลาด อ.เกาะสมุย และพื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ร้อยเอก อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 เปิดเผยว่า มีพื้นที่สำคัญ 6 จุดที่ต้องเฝ้าระวัง คือ บริเวณเขาแพง เขาขวาง เขาป้อม เขาท้ายควาย เขาหมาเหงน เขาน้ำตกหินลาด และพื้นที่รอบเกาะพะงัน จากนั้นบันทึกภาพ และลงพิกัดตำแหน่งพื้นที่ที่มีการบุกรุก หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุยร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลาดตระเวนด้วยรถยนต์ และเดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้บันทึกไว้ในลำดับต่อไป พื้นที่เกาะสมุยในช่วงปี พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน ได้ดำเนินคดีบุกรุกป่า และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไปแล้วหลายคดี บางคดียังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน และได้สั่งฟ้องศาลแล้ว