2 มิถุนายน 2564 พัฒนาวิธีใหม่เพื่อใช้ศึกษาพลาสติกขนาดเล็กในมหาสมุทร

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2105815

นักวิจัยสถาบันแห่งชาติมาตรฐานและเทคโนโลยี (NIST) และศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ของคณะกรรมาธิการยุโรป (JRC) พัฒนาวิธีใหม่ในการศึกษานาโนพลาสติกในมหาสมุทร โดยใช้สัตว์ทะเลที่กรองกินอนุภาคของอาหารขนาดเล็กจิ๋วที่ลอยอยู่ในน้ำ คือ กลุ่มเพรียงหัวหอม (Tunicate) ชนิด C. robusta พบว่ามีประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคนาโนได้ดี ทีมจึงนำมาทดลองให้มันสัมผัสกับอนุภาคพลาสติกโพลีสไตรีน (polystyrene) ที่มีความเข้มข้นต่างกัน C. robusta จะมีกระบวนการแยกนาโนพลาสติกออกจากสิ่งมีชีวิต ทว่าในขั้นตอนนี้สารประกอบอินทรีย์ตกค้างบางส่วนที่ย่อยโดย C. robusta ยังคงผสมอยู่ในนาโนพลาสติกจนอาจรบกวนการทำให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์พลาสติก นักวิจัยจึงใช้เทคนิคการแยกส่วนเพิ่มเติม แล้วก็รวบรวมนาโนพลาสติกมาวางลงบนชิปที่ออกแบบเป็นพิเศษ ทำให้นาโนพลาสติกรวมตัวเป็นกลุ่ม การตรวจจับ และนับจำนวนง่ายขึ้น