2 มกราคม 2566 เปลี่ยนปัญหาขยะแฟชั่น ด้วยโมเดล BCG ทางออก ‘อุตสาหกรรม Fast Fashion’ สู่ความยั่งยืน

ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9650000123477

           ธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว การผลิตจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรมทำให้ต้นทุนลดลงหลายเท่า เสื้อผ้าจึงหมุนเวียนเปลี่ยนคอลเลคชันไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิด อุตสาหกรรม Fast Fashion ที่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อโลกและสิ่งแวดล้อม โมเดล BCG จึงเป็นทางออก อุตสาหกรรม Fast Fashion’ ในอนาคตที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้

          แนวทางการบรรเทาปัญหาด้วยแฟชั่นหมุนเวียน โมเดล BCG แนวทางการบรรเทาปัญหาด้วยแฟชั่นแบบหมุนเวียน เป็นหนึ่งในแนวคิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ อันเป็นส่วนหนึ่งของ โมเดล BCG เช่น การนำเอาวัสดุรีไซเคิลมาทำเป็นเสื้อผ้าใหม่ หรือการให้เช่าและขายเป็นเสื้อผ้ามือสอง ถือเป็นอีกทางเลือกที่เราสามารถเอาสินค้าเดิมมาหมุนเวียนใช้ซ้ำและแลกเปลี่ยนกันได้ ช่วยลดขยะแฟชั่นได้ไม่น้อย ทั้งนี้ จากข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัท Thredup ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์มือสองขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้คาดการณ์ว่า อีก 10 ปี ข้างหน้า มูลค่าตลาดของเสื้อผ้ามือสองจะมีมูลค่าสูงกว่า Fast Fashion มากถึง 2 เท่า เนื่องจากเทรนด์การบริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไป ทั้งจากปัญหา Fast Fashion รวมไปถึงการที่คนรุ่นใหม่ ๆ เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สนใจแฟชั่นแบบหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มของผู้บริโภคเปิดใจต่อการซื้อเสื้อผ้ามือสองเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

            สายช้อป ช่วยโลกพ้นจาก Fast Fashion ได้อย่างไร ทั้งนี้ เราทุกคนสามารถช่วยกัน Slow Down Fast Fashion
โดยลดการซื้อและเน้นเสื้อผ้าที่มีคุณภาพ อาจจะเลือกแบบหรือโทนสีพื้น ๆ สไตล์ Minimal ที่สามารถนำมาใส่ซ้ำได้ไม่เบื่อ โดยมีเคล็ดลับที่ทำง่ายดังนี้ เช่น นำเสื้อผ้ามาใส่ซ้ำ ใช้บริการร้านเช่าชุด ซื้อเสื้อผ้ามือสอง สนับสนุน
แบรนด์ Eco-Friendly เป็นต้น ดังนั้น แฟชั่นหมุนเวียน น่าจะเป็นทางออกที่ดีของผู้บริโภค รวมไปถึงการปรับแนวคิดและทัศนคติการเลือกซื้อเสื้อผ้า ว่าจุดไหนถึงจะพอดี ที่ตอบสนองความต้องการได้ และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันได้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความยั่งยืน  (Sustainability) จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทั่วโลกต้องให้ความสำคัญ การเปลี่ยนจาก Fast Fashion มาเป็น Eco Fashion อาจจะเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ซึ่งปัจจุบันแบรนด์ไทยหลายๆ แบรนด์ เริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภค
มีตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การบริโภคแบบใช้ซ้ำ รวมไปถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น่าจะเป็นจุดสมดุลของการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ท่ามกลางสังคมบริโภคได้เป็นอย่างดี