2 มกราคม 2565 ปี 2565 ลานีญา น้ำฝนมาก

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/540447

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำระบุว่าใน ปี 2565 นี้ น้ำฝนจะมาก จากปรากฎการณ์ลานีญา และย้ำให้พื้นที่ กทม. และปริมณฑลต้องจัดทำแนวคันกั้นน้ำ รับมือน้ำทะเลหนุนสูง

รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC ส่งสัญญาณเตือนสีแดง 3 สัญญาณ ที่ไทยต้องเฝ้าระวัง คือ ในช่วงฤดูมรสุมปีนี้ ไทยจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและน้ำท่วมในหลายพื้นที่

แต่ในช่วงหน้าแล้ง อุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้น้ำที่กักเก็บไว้ระเหย ขาดน้ำทำการเกษตร และสุดท้าย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณปากอ่าวไทย จะทำให้กรุงเทพฯ และปริมณฑล เสี่ยงจมน้ำในอีก 10 ปีข้างหน้า น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น 30-40 เซนติเมตร จึงเสนอให้เตรียมพร้อมป้องกันปัญหา ด้วยการทำคันกั้นน้ำล้อมประเทศ โดยเฉพาะ กทม. และปริมณฑล ต้องจัดทำแนวคันกั้นน้ำ รับมือน้ำทะเลหนุนสูง

ส่วนเรื่องของอ่างเก็บน้ำ เป็นอีกแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และลดผลกระทบจากอุทกภัย ขณะนี้ โครงการผ่านคณะกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว มาอยู่ในขั้นตอนสำรวจพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วม เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดิน จัดสรรงบประมาณ และชี้แจงทำความเข้าใจ ดูแลค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดินทำกินของประชาชนอย่างเป็นธรรม

“อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด” เป็น 1 ใน 4 อ่างเก็บน้ำ ในจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการในลำน้ำย่อยของลุ่มน้ำโตนด ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองประแกด อ่างเก็บน้ำพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว และอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน เพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เมื่อหมดหน้าฝนและเกิดภัยแล้ง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการประมง และการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ เมื่ออ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และยังเป็นแหล่งน้ำให้ เกษตรกร ได้เพาะปลูก มีน้ำเพียงพอทำการเกษตรตลอดทั้งปี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content