2 มกราคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย แผนรับมือภัยแล้ง หมอกควัน วาตภัย สั่งทุกจังหวัดดูแลใกล้ชิดประชาชนเพราะมีแผนรับมือแล้ว

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200102100144355

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ว่า ซึ่งขณะนี้มี 13 จังหวัด ประกาศพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว แต่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมการรับมือแล้วไปแล้ว โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำทางการเกษตร ที่จะมีการจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่สำคัญน้ำอุปโภคบริโภค ในแต่ละพื้นที่บางแห่งเตรียมการหาน้ำสำรองแล้ว หากพื้นที่ใดหาน้ำสำรองไม่ได้ก็มีมาตรการ ก็จะมีการขุดบ่อบาดาล รวมถึงเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งถือว่ามาตราการรับมือภัยแล้งนั้นรัฐบาลได้มีการมาตรการเตรียมการรับมือไว้แล้ว ส่วนเกิดเหตุวาตภัยลูกเห็บตกในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาในขณะนี้ ได้มีการสำรวจความเสียหายประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเตรียมเยียวยา ด้วยการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย เช่นเดียวกับพื้นที่ภัยหนาว ก็มีบางจังหวัดที่ยังประสบเหตุอยู่ ซึ่งหน่วยงานทางจังหวัดได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้ว ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดย 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้มีการเตรียมการรับมือไว้แล้ว โดยจะต้องลดการเผาในที่โล่งให้ได้ และกำชับพื้นที่ในการดูแลแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด