2 พฤษภาคม 2565 ตื่นตา! พบสมุดข่อยโบราณอายุ 100 กว่าปีที่เจดีย์หลวงปู่หล้า วัดศรีสว่างม่วงน้อย จ.มหาสารคาม

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/566727

นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนางเพ็ญศรี นูวบุตร ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลโกสุมพิสัย เข้าพบกับพระอธิการสุวัฒน์ อาสภชโย เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างม่วงน้อย เพื่อขออนุญาตเปิดลังไม้โบราณอายุ 100 กว่าปี ที่ตั้งอยู่ในเจดีย์หลงปู่หล้า เมื่อเปิดขึ้นก็พบคัมภีร์ใบลานยาวที่ห่อไว้ด้วยผ้ามัดไว้เป็นห่อจำนวนมาก จากนั้นพบเป็นสมุดข่อยที่ทำด้วยกระดาษข่อยพับเป็นชั้น ๆ สีดำ เขียนตัวหนังสือไว้ด้วยชอล์กทั้ง 2 ด้านของสมุด ยาวประมาณ 17 พับ บันทึกเหตุการณ์ เรื่องราวและคำสอนต่าง ๆ เท่าที่พออ่านได้บ้างก็จะมีรัตน์โกสินทร์ศก 115 น่าจะสมัยรัชการที่ 5 ปี พ.ศ. 2440 เพราะบ้างตัวก็โดนลบ

นางเพ็ญศรี นูวบุตร ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลโกสุมพิสัยกล่าวว่า ที่เราพบวันนี้เป็นสมุดไทย หรือสมุดข่อย คือ เครื่องเขียนหนังสือของไทยมาแต่โบราณกาล เล่มสมุดทำด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาวแผ่นเดียวพับกลับไปกลับมาเป็นชั้นให้เป็นเล่ม ข้อความที่เขียนไว้น่าจะเกี่ยวข้องกับ อ.โกสุมพิสัยเมื่อสมัย 125 ปีผ่านมา ถ้าหาคนที่อ่านข้อความที่บันทึกไว้ได้คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประวัติศาสตร์ของเมืองโกสุมพิสัยเรา จึงให้ทางนายอำเภอทำหนังสือให้สำนักโบราณคดีมาพิสูจน์ทั้งสมุดข่อย และใบลาน พร้อมทั้งลังที่เก็บรักษาด้วยเพราะเป็นไม้เก่ามีการลงรักปิดทองไว้รอบกล่องอีกด้วย นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัยเปิดเผยว่า ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลโกสุมพิสัยแจ้งว่า พบหนังสือเก่าที่วัด จึงเดินทางมาดู ก็พบตู้โบราณที่พอเปิดออกมาก็พบใบลานจำนวนมาและพบหนังสือมีดำ ที่เรียกว่า เป็นสมุดข่อย เป็นหนังสือโบราณสมันรัชการลที่ 5 จึงไนำไปเก็บไว้ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย และประสาให้ทางสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เข้ามาพิสูจน์สมุดข่อยเล่มนี้ว่า ได้บันทึกข้อความอะไรที่จะเป็นประวัติศาสตร์ต่ออำเภอโกสุมพิสัย พร้อมทั้งใบลานจำนวนมากที่อยู่ในวัดว่ามีอายุกี่ร้อยปีแล้ว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัยเป็นเมืองเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตาม พ.ร.บ. การปกครองท้องที่ พ.ศ.2440 ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ เมืองโกสุมพิสัยจึงถูกยุบลงเป็นอำเภอ โดยมีพระสุนทรพิพิธดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก