2 พฤษภาคม 2563 พายุฤดูร้อนเติมน้ำฝนลำน้ำแม่แตงได้น้ำกว่า 800,000 ลบ.ม./วัน

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_663104/

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้น หลังมีฝนตกจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ลำน้ำ ลำเหมือง คู คลองต่างๆ ที่แห้งขอดกลับมามีน้ำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคลองชลประทานแม่แตง ที่เดิมมีน้ำนอนคลองอยู่เพียง 110,000 ลบ.ม./วัน ฝนที่ตกลงมาช่วยเติมน้ำให้กับลำน้ำแม่แตง ทำให้ลำน้ำแม่แตงมีน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 800,000 ลบ.ม./วัน ส่งผลให้คลองชลประทานแม่แตงที่ใช้ส่งน้ำตั้งแต่อำเภอแม่แตงไปจนถึงอำเภอสันป่าตอง มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะให้เกษตรกรและประชาชนสูบน้ำไปกักเก็บไว้ในไร่นาหรือแหล่งน้ำของตนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรอรอบเวรการส่งน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงแต่อย่างใด

สำหรับปริมาณน้ำในคลองชลประทานแม่แตง ที่ได้รับอานิจสงส์จากฝนตกในระยะนี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่ จะเร่งผันน้ำไปกักเก็บไว้ในแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำต่างๆ อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยหยวก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ได้นำน้ำไปกักเก็บไว้จนเต็มความจุฯ ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคอุโมงค์ มีน้ำสำรองมากขึ้น รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงด้วย

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำท่าที่เพิ่มมากขึ้นในลำน้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำต่างๆ ที่เคยแห้งขอด ขอให้ประชาชนร่วมกันเก็บกักน้ำไว้ให้มากที่สุด เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลนหรือเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง รวมทั้งขอให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต