2 พฤษภาคม 2563 กทม. เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายป้องน้ำท่วมหน้าฝน

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/152043

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. กล่าวถึงกรณีเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดว่า กทม.โดยสำนักการระบายน้ำ ได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้วยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ และวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ กฟน. เข้าประจำจุดตามสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำ เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าดับ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สามารถเร่งสูบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์และแบบไฮดรอลิกเพิ่มเติมตามสถานีสูบน้ำและแนวถนนวิภาวดีรังสิตชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม

สำหรับมาตรการแก้ปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำระยะยาว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง และก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก หรือ pipe jacking แล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 7 โครงการ ประกอบด้วย 1) ถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ 2) ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 3) ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 4) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู 5) ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 6) ถนนอู่ทองนอก (ลานพระราชวังดุสิต) และ 7) ถนนเพชรบุรีตอนสถานทูตอินโดนีเซีย และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จอีก 2 โครงการ คือ ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) และซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)

นอกจากนั้น ยังมีการรายงานและแจ้งเตือนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหรือจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่าน 5 ช่องทาง ประกอบด้วย Website http://dds.bangkok.go.th  Facebook : bkk.best Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. Twitter : http://twitter.com/bkk_best/bkk best Line @ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม และแอปพลิเคชัน กทม. Connect รวมถึงสามารถแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง