2 พฤศจิกายน 2565 กทม.-GC จับมือเปลี่ยนกองขยะให้เป็นป่า เปิดโครงการ ‘ยิ่งปลูก ยิ่งดี’ สร้างพื้นที่สีเขียว 55 ไร่ ฟอกปอดให้คนกรุง

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/news/environmental-sustainability/978673/

กรุงเทพมหานคร จับมือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC
ร่วมเปิดโครงการ ‘ยิ่งปลูก ยิ่งดี’ สร้างพื้นที่สีเขียว ในรูปแบบป่านิเวศบนพื้นที่ 55 ไร่ พื้นที่บ่อขยะเดิมของศูนย์จำกัด
ขยะมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

  นายชัชชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง
โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ควรตระหนักถึงสิ่งที่จะส่งผลในอนาคต

  การจัดโครงการปลูกต้นไม้ ‘ยิ่งปลูก ยิ่งดี’นอกจากเป็นการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ GC ที่บูรณาความยั่งยืน (ESC) ภายใต้ความสมดุลทั้ง 3 มิติ โดย GC ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050