2 พฤศจิกายน 2564 อินเดียตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2070

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/309257

พิธีเปิดการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP26 มีการเผยแพร่พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ถึงผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พระองค์ตรัสว่า ขอให้ผู้นำโลกทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงมากขึ้นสำหรับโลกใบนี้ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่เวลาแห่งคำพูดจะก้าวขึ้นมาเป็นเวลาของการลงมือปฏิบัติ

บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเปรียบเทียบว่า ตอนนี้โลกถูกมัดไว้กับอุปกรณ์ทำลายล้างโลก และผู้นำโลกเปรียบเหมือนเจมส์ บอนด์ ที่กำลังหาทางตัดสายไฟ เพื่อให้นาฬิกาที่กำลังนับถอยหลังปิดลงก่อนที่จะเกิดระเบิด ซึ่งทำให้มนุษย์ถึงจุดสิ้นสุด ขณะนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ยกเว้นแต่ว่าโศกนาฏกรรมนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ และสิ่งที่จะทำลายล้างโลกมีอยู่จริง

นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีของอินเดียประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.2070 หรือปี พ.ศ. 2613 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น จากช่วงยุคก่อนอุตสาหกรรม 1.5 องศาเซลเซียส ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศอินเดียให้คำมั่นสัญญาในเรื่องนี้ แต่เป้าหมายดังกล่าวล่าช้ากว่าเป้าหมายหลักของการประชุม ซึ่งต้องการให้ยุติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี ค.ศ.2050 หรือปี พ.ศ. 2593 ถ้อยแถลงของผู้นำอินเดียสร้างความผิดหวังให้แก่กลุ่มเคลื่อนไหว และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากอินเดีย เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แต่กลับตั้งเป้าหมายที่กำหนดเวลาล่าช้าเกินไป

Skip to content