2 ธันวาคม 2565 คาด 2 ปีคนไทยตระหนักปัญหา สิ่งแวดล้อมเทียบฝรั่ง หนุนปริมาณใช้กรีนแมททีเรียลอุตฯ ก่อสร้างพุ่ง

ที่มา : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000114361

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษในสิ่งแวดล้อมทำให้ธุรกิจต่างๆ
พูดถึงแนวทางการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้พยายามผลักดันให้อาคารสีเขียว (Green Building) ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน โดยอาคารสีเขียวจะเป็นหนึ่งกระบวนการที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม
ผ่านกระบวนการก่อสร้าง และกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ

  อาคารสีเขียวนั้นประกอบด้วยโครงสร้างอาคาร และกระบวนการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของอาคาร อาคารสีเขียว
เป็นแนวคิดที่มากกว่าคำว่าสถาปัตยกรรม โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นในทางที่ผิด และเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม