2 ธันวาคม 2563 น้ำป่าซัดสะพานแขวนคีรีวงขาด เตือนน้ำทะลักเข้าเมืองนครศรีธรรมราช

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th//around-thailand/news_5447096

น้ำป่าไหลหลากลงสู่หมู่บ้านคีรีวง อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช ความแรงของน้ำส่งผลกระทบให้สะพานแขวนซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเช็คอินของบ้านคีรีวงขาดลง น้ำมีความแรงและมากกว่าในช่วงปี ๕๔ ที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม มวลน้ำไหลทะลักลงสู่ด้านล่างในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีน้ำท่วมตามชุมชนต่างๆ แล้ว ถนนพัฒนาการคูขวางซึ่งเป็นถนนสายหลักมีน้ำท่วมสูง เป็นระยะทางยาวกว่า ๒ กม. พื้นที่รอบนอกหลายจุดไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อาทิ ถนนเส้นทางนครศรีธรรมราช – ร่อนพิบูลย์ ต. ท้ายสำเภา อ.พระพรหมมีน้ำท่วมสูงเกือบเมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ในตลาด อ. ทุ่งสงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่ฝนตกหนัก และท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเทศบาลติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตามลำคลองสายต่างๆ รอบเมืองเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วยิ่งขึ้น