2 ธันวาคม 2563 น้ำท่วมสิงหนครยังวิกฤต กระทบ ๖๑๘ หลังคาเรือน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/298829

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ. สิงหนคร จ. สงขลา หลังประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้าง โดย อ. สิงหนคร มีปริมาณน้ำฝนวัดได้ ๒๗๖.๔ มม. ซึ่งเป็นปริมาณฝนสูงสุดในภาคใต้ มีพื้นที่ประสบภัย ๑๐ ตำบล ๕๕ หมู่บ้าน ๖๑๘ ครัวเรือน ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักของ อ. สิงหนครมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อม ทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากคลองสทิงหม้อ ซึ่งมีความกว้างประมาณ ๔๐ ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งระบายลงสู่ทะเลจากผลกระทบของฝนตกหนักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พร้อมรักษาราชการแทนนายอำเภอดอนสัก และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำป้ายเตือนไปวางไว้บริเวณถนนภายในหมู่บ้านบ้านสวนป่า หมู่ ๑ ต. ปากแพรก หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่และ ต. คลองสระ อ. กาญจนดิษฐ์ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาหลวงในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จ. นครศรีธรรมราช ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนในหมู่บ้าน ชาวบ้านกว่า ๔๐ ครัวเรือนสัญจรด้วยความยากลำบาก ขณะที่ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลที่อยู่ริมฝั่งคลองทุกสาย เป็นระดับธงแดง หรือให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันที เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันสูง ซึ่งน้ำหลากยังเพิ่มระดับสูงขึ้นในหลายชุมชน นอกจากนั้น ในชุมชนมะม่วงสองต้นฝั่งทิศใต้ ต. มะม่วงสองต้น อ. เมืองนครศรีธรรมราช ระดับน้ำหลากเข้าท่วมทางเข้าชุมชน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ ต้องใช้การเดินเท้าโดยมีการโยงเชือกขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย