2 ธันวาคม 2562 กทม. -ปริมณฑล อากาศยังดีถึงดีมาก ฝุ่น 2.5 แนวโน้มเพิ่ม

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/118599

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.เผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 18-41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-ดีมาก ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยา : พบ ท้องฟ้าโปร่ง ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com